สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2022   0  
2 Jun 2022   0  
3 Jun 2022   0  
4 Jun 2022   0  
5 Jun 2022   0  
6 Jun 2022   0  
7 Jun 2022   0  
8 Jun 2022   356  
9 Jun 2022   1880  
10 Jun 2022   939  
11 Jun 2022   1087  
12 Jun 2022   1694  
13 Jun 2022   1198  
14 Jun 2022   1439  
15 Jun 2022   1709  
16 Jun 2022   1331  
17 Jun 2022   1449  
18 Jun 2022   1649  
19 Jun 2022   980  
20 Jun 2022   960  
21 Jun 2022   1758  
22 Jun 2022   998  
23 Jun 2022   1034  
24 Jun 2022   1448  
25 Jun 2022   890  
26 Jun 2022   775  
27 Jun 2022   3139  
28 Jun 2022   1823  
29 Jun 2022   1072  
30 Jun 2022   1183