สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2022   4225  
2 Aug 2022   3291  
3 Aug 2022   5023  
4 Aug 2022   3532  
5 Aug 2022   3512  
6 Aug 2022   4971  
7 Aug 2022   2553  
8 Aug 2022   3748  
9 Aug 2022   4702  
10 Aug 2022   5563  
11 Aug 2022   2650  
12 Aug 2022   5552  
13 Aug 2022   4058  
14 Aug 2022   3903  
15 Aug 2022   3887  
16 Aug 2022   4870  
17 Aug 2022   0  
18 Aug 2022   0  
19 Aug 2022   0  
20 Aug 2022   0  
21 Aug 2022   0  
22 Aug 2022   0  
23 Aug 2022   0  
24 Aug 2022   0  
25 Aug 2022   0  
26 Aug 2022   0  
27 Aug 2022   0  
28 Aug 2022   0  
29 Aug 2022   0  
30 Aug 2022   0  
31 Aug 2022   0