สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2024   339  
2 Feb 2024   268  
3 Feb 2024   279  
4 Feb 2024   247  
5 Feb 2024   312  
6 Feb 2024   280  
7 Feb 2024   292  
8 Feb 2024   270  
9 Feb 2024   319  
10 Feb 2024   249  
11 Feb 2024   227  
12 Feb 2024   309  
13 Feb 2024   313  
14 Feb 2024   347  
15 Feb 2024   341  
16 Feb 2024   441  
17 Feb 2024   290  
18 Feb 2024   286  
19 Feb 2024   318  
20 Feb 2024   289  
21 Feb 2024   332  
22 Feb 2024   298  
23 Feb 2024   276  
24 Feb 2024   232  
25 Feb 2024   199  
26 Feb 2024   221  
27 Feb 2024   244  
28 Feb 2024   341  
29 Feb 2024   379