http://www.sapaengineer.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เกี่ยวกับเรา

สินค้า

การจัดส่งสินค้า

เอกสารบริษัท

ติดต่อเรา

แผนที่

DBD Verified

สถิติ

เปิดเว็บ03/04/2009
อัพเดท15/11/2018
ผู้เข้าชม1,890,685
เปิดเพจ3,679,622
สินค้าทั้งหมด4

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)

ท่อดักส์ ท่อส่งลม (Ducting work)

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Save Energy

ระบบส่งกำลัง (Transmission)

เครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit)

เครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit)

เครื่องทำลมเย็น หรือ พัดลมไอเย็น (Evaporator Unit)


หลัก การของระบบเครื่องทำลมเย็นหรือพัดลมไอเย็น (Principle of Evaporative Cooling)

         คือ อาศัยการออกแบบโดยหลักการพื้นฐานของธรรมชาติ ใช้การระเหยของน้ำแลกเปลี่ยนความร้อนแฝงของอากาศ โดยการไหลของน้ำผ่าน Cooling Pad เมื่อน้ำไหลผ่าน Cooling Pad ก็จะถูกเพิ่มพื้นที่ผิว และลดแรงตึงผิวระหว่างน้ำกับอากาศ ทำให้น้ำระเหยทันที โดยดึงเอาความร้อนจากอากาศรอบๆ Cooling Pad มาใช้ในการระเหย เมื่ออากาศถูกดึงความร้อนก็จะทำให้ อุณหภูมิลดลง จะมาก-น้อยทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิอากาศในขณะนั้น และความเร็วลมที่ไหลผ่านผิวหน้าของ Cooling Pad กับระบบ Wind Chill Effect


วัตถุประสงค์ของการใช้งานพัดลมไอเย็น เครื่องทำลมเย็น (Evaporative Unit)

1.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภาย ในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย

2.เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง

3.เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภาย ในอาคาร

4.เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์(Fresh Air)

5.เพื่อสร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง

6.เพื่อการประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)

7.สามารถนำไปใช้ระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ สำหรับห้องเครื่องจักร เช่น แอร์คอมเพสเซอร์ ชิลเลอร์ หรือ คอนเดนซิ่งของแอร์

8.ใช้เป็นตัวเติมอากาศใหม่ (Fresh air)ให้กับแอร์ โดยเครื่องทำลมเย็นจะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศใหม่ให้เหลือประมาณ 27 องศาเซลเซียส (ถ้าอากาศภายนอกปกติประมาณ 34-40 องศาเซลเซียส) แล้วถึงเข้าไปผสมกับลมกลับ ลดการทำงานของแอร์ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า


ข้อดีของพัดลมไอเย็น และ ข้อแตกต่างจากพัดลมประเภทอื่น

         ข้อดีของพัดลมไอเย็น คือ ช่วยลดอุณหภูมิในอากาศ ลมที่ผ่านตัวพัดลมจะเย็นลง 4-10 องศาเซลเซียส การเคลื่อนย้ายทำได้โดยสะดวก ใช้งานง่ายเพียงแค่เติมน้ำ หรือต่อสายน้ำประปาเข้ากับตัวเครื่อง มีระบบลูกลอยเติมน้ำอัตโนมัติ ประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ สามารถใช้ในที่โลงแจ้ง กลางแดด หรือลานกว้าง พัดลมไอเย็นจะใช้ไฟฟ้าเหมือนพัดลมทั่วไป แต่ได้ความเย็นที่มากกว่า และช่วยให้อากาศถ่ายเท ไล่อากาศร้อน ใช้ได้ทั้งใน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงยิม ร้านค้า วัด สำนักงาน อู่ซ่อมรถ รีสอร์ท ฯลฯ โดยปราศจากละอองน้ำ ไม่ทำให้เปียกชื้น 
     ซึ่่งการที่จะทำให้พัดลมไอเย็นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปิดประตูและหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท และมั่นใจได้ว่าพัดลมไอเย็น จะไม่ทำให้คุณเป็นหวัด


ข้อแตกต่างระหว่างพัดลมไอเย็นเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อย่างอื่น

1.พัดลมไอเย็นจะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)ในขนาดความสามารถทำความเย็นเท่ากัน (Cooling Capacity) ได้มากถึง 1,250%ต่อปี

2.พัดลมไอเย็นจะประหยัด ใช้ไฟฟ้าเพียง 10% เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition)

3.สามารถนำเอาพัดลมไอเย็นไป ออกแบบใช้ร่วม กับระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition) โดยนำเอาอากาศใหม่ (Fresh air) ผ่านพัดลมไอเย็นก่อนเพื่อลดอุณหภูมิก่อนนำเข้าไปผสมกับลมกลับทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าประหยัดลดลง 40-60% ในกรณีที่เป็นห้องที่ต้องการอากาศใหม่หรือแรงดันในห้อง (Positive) หรือที่ต้องการควบคุมระดับอุณหภูมิสม่ำเสมอ หรือในอาคารสถานที่ ที่มีคนใช้พื้นที่มากน้อยไม่แน่นอน แต่ต้องการประหยัดช่วงคนใช้งานน้อย

4.พัดลมไอเย็นจะมีค่า ใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะ เมื่อเปรียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)หรือ Chiller

5.พัดลมไอเย็นจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น CFc ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

6.พัดลมไอเย็นสามารถ ออกแบบให้ลดปริมาณการเพิ่มเม็ดความชื้นในอากาศ ให้เกิดขึ้นน้อยมาก โดยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อดูดออกในกรณีที่เป็นอาคารปิด (Ventitation)

7.สามารถนำพัดลมไอเย็นไปออกแบบให้อาคารเป็น Positive Pressure หรือ Negative Pressure สร้างม่านอากาศป้องกันสิ่งเจือปนจากภายนอกเข้าไปในอาคาร

8.สามารถ ออกแบบให้เกิด Wind Chill Effect ที่หัวจ่าย ทำให้อากาศสัมผัสผิวหนัง ทำให้รู้สึกลดลงอีก ประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส

9.สามารถใช้งานทั้งในอาคาร ปิดแต่ต้องติดตั้งระบบการระบายอากาศเพิ่มเติม และพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

10.พัดลมไอเย็นมีทั้งแบบเคลื่อนที่ Portable ไม่ต้องติดตั้ง และแบบติดตั้งเดินระบบท่อ Duct

ตาราง เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของพัดลมไอเย็นกับอุุปกรณ์อื่นๆ

        อุณหภูมิที่พัดลมไอเย็นสามารถลดได้ (Temperature Reduce) ความสามารถในการลดอุณหภูมิของพัดลมไอเย็น (Evaporative air cooler)นั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และ ความชื้นในอากาศ เป็นหลักซึ่งสามารถเช็คได้จากตารางข้างล่างนี้

       ตัวอย่างการติดตั้งพัดลมไอเย็นแบบต่างๆ (Installing Case For Evaporative Air Cooler) ลูกค้าที่สนใจดูลักษณะการทำงานของเครื่องทำลมเย็นหรือ พัดลมไอเย็น) และทดลองเครื่อง สามารถเข้ามาดูได้ที่สำนักงาน ลำลูกกาในวันทำงาน (กรณีรุ่น JH157 เข้ามาดูได้เลย แต่ 18AN กรุณานัดกับพนักงานขายก่อน)

             

              พัดลมไอเย็น (Evaporator Unit) รุ่น 18AN  พัดลมที่สามารถลดอุณหภูมิได้ 7-10 องศา ประหยัดพลังงาน กินไฟน้อยกว่าแอร์ถึง 10 เท่าขนาด 1100x1100x950 มม. ใช้ไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส ต่อท่อลมได้ถึง 40 เมตรโครงสร้างเป็นพลาสติกเคลือบยูวี ลูกลอยในตัว มีรีโมทควบคุมระยะไกลทั้งมีสายและไร้สาย มีให้เลือก 3 แบบ 

   1. พัดลมไอเย็น หรือเครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าลงล่าง (Down discharge) 

   2. พัดลมไอเย็น หรือเครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าขึ้นบน (Top discharge)

   3. พัดลมไอเย็น หรือเครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าด้านข้าง (Side discharge)

ระบบป้องกันการเสียหายของตัวอุปกรณ์จากมิตซูบิชิ 

แบบการติดตั้งพัดลมไอเย็น รุ่น 18AN พร้อม Support

MODEL

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

O

P

Q

I

18AN-D

95

15

85

124

20

85

110

64.2

95

150

140

92

160

170

18AN-S

95

-

-

75

30

55

110

64.2

95

150

140

92

160

170

18AN-T

90

15

85

124

20

95.5

101

64

95

150

140

94.6

160

170

ขนาด : เซ็นติเมตร

1.1 พัดลมไอเย็น หรือเครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าลงล่าง (Down discharge) รุ่น 18AN1-D 

- เป็นรุ่นปากเป่าลงล่าง

- ปริมาณลม 18,000 ลบ.ม./ชม. เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาด 100-150 ตร.ม.

- เหมาะสำหรับติดหลังคา,ติดผนัง,ติดหน้าต่าง

- โครงสร้างเป็น พี พี พลาสติก 

- ไฟ 3 เฟส 380V 50 Hz 

- มีระบบป้องกันปั๊ม, ป้องกันไฟเกิน,ออโต้เดรน,รีโมทควบคุมระยะไกล

1.2 พัดลมไอเย็น หรือเครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าข้าง (Side discharge) รุ่น 18AN1-S 

- เป็นรุ่นปากเป่าด้านข้าง

- ปริมาณลม 18,000 ลบ.ม./ชม. เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาด 100-150 ตร.ม.

- เหมาะสำหรับติด ติดผนัง,ติดหน้าต่าง

- โครงสร้างเป็น พี พี พลาสติก 

- ไฟ 3 เฟส 380V 50 Hz 1 สปีด

- มีระบบป้องกันปั๊ม, ป้องกันไฟเกิน,ออโต้เดรน,รีโมทควบคุมระยะไกล

1.3 พัดลมไอเย็น หรือเครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าขึ้นบน (Top discharge) รุ่น 18AN1-T

- เป็นรุ่นปากเป่าด้านบน

- ปริมาณลม 18,000 ลบ.ม./ชม. เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาด 100-150 ตร.ม.

- เหมาะสำหรับติด ติดผนัง,ติดหน้าต่าง

- โครงสร้างเป็น พี พี พลาสติก 

- ไฟ 3 เฟส 380V 50 Hz 1.1kW 1 สปีด

- มีระบบป้องกันปั๊ม, ป้องกันไฟเกิน,ออโต้เดรน,รีโมทควบคุมระยะไกล


2.1 พัดลมไอเย็น หรือเครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าด้านข้าง (Side discharge) รุ่น 18AN9-S

- เป็นรุ่นปากเป่าด้านข้าง

- ปริมาณลม 18,000 ลบ.ม./ชม. เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาด 100-150 ตร.ม.

- เหมาะสำหรับติดผนัง,ติดหน้าต่าง

- โครงสร้างเป็น พี พี พลาสติก 

- ไฟ 1 เฟส 220V 50 Hz ปรับความเร็วได้ 16 ระดับ

- มีระบบป้องกันปั๊ม, ป้องกันไฟเกิน,ออโต้เดรน,รีโมทควบคุมระยะไกล

2.2 พัดลมไอเย็น หรือเครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าด้านข้าง (Top discharge) รุ่น 18AN9-T

- เป็นรุ่นปากเป่าขึ้นบน

- ปริมาณลม 18,000 ลบ.ม./ชม. เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาด 100-150 ตร.ม.

- เหมาะสำหรับติดหลังคา,ติดผนัง,ติดหน้าต่าง

- โครงสร้างเป็น พี พี พลาสติก 

- ไฟ 1 เฟส 220V 50 Hz 1.1kW ปรับความเร็วได้ 16 ระดับ

- มีระบบป้องกันปั๊ม, ป้องกันไฟเกิน,ออโต้เดรน,รีโมทควบคุมระยะไกล

ใหม่ พัดลมไอเย็นแบบติดตั้ง Model ZC-18 เป่าข้าง,ZX-18 เป่าล่าง ,ZS-18 เป่าบน

เครื่องทำลมเย็นหรือพัดลมไอเย็น (Evaporator Unit) รุ่น CM  เป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ ให้ปริมาณลมมาก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ห้องที่มีพื้นที่มากๆ ต่อกับท่อส่งลม 

พัดลมไอเย็นแบบพัดลมหอยโข่ง (Centifugal Fan)

โครงสร้างเป็นเหล็กอบสี

ถังเก็บน้ำมีลูกลอยตัดระดับ

สำหรับใช้กับงานท่อดักส์ ส่งลมระยะไกล เหมาะงานอาคารขนาดใหญ่

พัดลมไอเย็น (Mobile Evaporative Unit) พัดลมไอเย็นแบบติดล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

3.1 พัดลมไอเย็นแบบติดล้อ (Mobile Air Cooler) รุ่น ZSBP-18Y6

- เป็นรุ่นปากเป่าขึ้นบน

- ปริมาณลม 18,000 ลบ.ม./ชม. เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาด 100-150 ตร.ม.

- เหมาะสำหรับงานออกบูธ โรงงาน ติดล้อ

- โครงสร้างเป็น พี พี พลาสติก 

- ไฟ 1 เฟส 220V 50 Hz 16 สปีด 1.1kW หัวจ่ายปรับขึ้นลง 4 ทิศทาง

- ถังเก็บน้ำขนาด 120 ลิตร มีลูกลอย รีโมท จอรับสัญญาณ LED


พัดลมไอเย็นรุ่น LC-99Y3

พัดลมไอเย็นรุ่น ZC-72Y3

หัวจ่ายเป่าข้างปรับได้ 2 ทิศทาง แบบส่ายได้ (Auto Swing Air Diffuser)  ทำจากพลาสติก ปรับส่ายได้ 120 องศา ใช้กับไฟ 220V 


Tags : เครื่องทำลมเย็น (Evaporator Unit) พัดลมไอเย็น พัดลมระบายความร้อน ลดอุุณหภูมิ cooling pad คูลลิ่งแพด แผงรังผึ้ง พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศร้อน เป่าลมเย็น ลดอุณหภูมิ ปรับอุณหภูมิ ประหยัดไฟ ปทุมธานี กรุงเทพ

view

บริษัท ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 เว็บบอร์ด

เอกสารบริษัท

 ติดต่อเรา

view