สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2023   311  
2 Feb 2023   238  
3 Feb 2023   381  
4 Feb 2023   463  
5 Feb 2023   512  
6 Feb 2023   154  
7 Feb 2023   609  
8 Feb 2023   421  
9 Feb 2023   528  
10 Feb 2023   424  
11 Feb 2023   346  
12 Feb 2023   252  
13 Feb 2023   356  
14 Feb 2023   377  
15 Feb 2023   363  
16 Feb 2023   474  
17 Feb 2023   432  
18 Feb 2023   297  
19 Feb 2023   348  
20 Feb 2023   400  
21 Feb 2023   418  
22 Feb 2023   406  
23 Feb 2023   297  
24 Feb 2023   331  
25 Feb 2023   308  
26 Feb 2023   314  
27 Feb 2023   441  
28 Feb 2023   490