ทำความรู้จักกับ อุปกรณ์ระบายอากาศ ในอุตสาหกรรม

            อุปกรณ์ระบายอากาศ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม ทั้งในอาคาร โกดัง คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และสถานที่อื่นๆ ที่เป็นสถานที่ปิด ต้องมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ หรือระบบระบายอากาศจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกปลอดโปร่ง ได้รับอากาศที่เพียงพอต่อการดำเนินงานต่อไป การมีพัดลมโรงงานเพื่อระบายอากาศภายในโกดัง สำนักงาน หรืออาคารต่างๆ ช่วยให้เกิดอากาศถ่ายเท ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ทำงาน ซึ่งการติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงานจะช่วยดึงเอาความร้อนมลพิษ และสิ่งปนเปื้อนฝุ่นในอากาศ ออกจากพื้นที่ภายในในโรงงานได้

อุปกรณ์ระบายอากาศที่ใช้ในโรงงาน

1.พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan)

พัดลมระบายอากาศพัดลมระบายอากาศ

       พัดลมที่ทำหน้าที่ในการดูดอากาศจากภายในไปสู่ภายนอก โดยมีกระบวนการในการปรับสภาวะอากาศ ซึ่งพัดลมระบายอากาศ จะช่วยระบายอากาศและดูดอากาศที่มีกลิ่นในโรงงานและตัวอาคารที่เป็นพื้นที่ปิดระบายออกไปภายนอก สำหรับพัดลมระบายอากาศที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ พัดลมติดผนัง พัดลมฟาร์ม เป็นต้น

       พิจารณาเลือกติดตั้งพัดลมระบายอากาศอย่างไรให้เหมาะสม

       1. เลือกติดตั้งพัดลมที่ผนังต้องใช้พัดลมฟาร์ม เพราะด้วยรปูลักษณ์ที่แบนและเป็นสี่เหลี่ยม ทำให้กลมกลืนไปกับผนัง สามารถติดตั้งในระดับที่สูงได้เพื่อดูดอากาศที่ลอยตัวขึ้นสูง ได้อย่างเหมาะสม โดยข้อดีของพัดลมฟาร์มคือ มีน้ำหนักเบา ติดตั้งเป็นแผงเพื่อระบายความร้อนสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
       2. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความไวไฟสูง เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี แต่ทั้งนี้ต้องเลือกใช้พัดลมที่มีคุณสมบัติกันระเบิดด้วย โดยการใช้งานพัดลมกันระเบิดจะหยุดการทำงานหรือการระเบิดของมอเตอร์

2. พัดลมไอเย็น (EVAPORATIVE)

       สุดยอดพัดลมไอเย็นที่เป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานในประเทศไทย ด้วยการประหยัดพลังงานของพัดลมไอเย็นเมื่อเทียบกับระบบแอร์คอนดิชั่นเนอร์ และถ้าเทียบในเรื่องของความเย็นจะเย็นกว่าพัดลมทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้พัดลมไอเย็นยังมีระบบที่สามารถควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ติดตั้งได้ เหมาะกับฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มผักผลไม้ ที่ต้องมีการควบคุมความชื้นพร้อมทั้งสามารถกำจัดแมลงที่รบกวนได้ด้วย

พัดลมไอเย็น

3. พัดลมยักษ์ (BIG FAN)

       พัดลมระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่ สามารถสร้างพัดลมในการระบายอากาศได้อย่างมหาศาล เหมาะกับอาคารและสถานที่ต่างๆ โดยเน้นเรื่องของประสิทธิภาพ สำหรับพัดลมยักษ์ เป็นพัดลมหมุนเวียนขนาดใหญ่ ทำงานที่รอบต่ำ ให้ปริมาณลมมาก ประหยัดไฟ เสียงเงียบ ให้ลมเฉื่อยๆ เหมือนลมธรรมชาติ เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน คลังสินค้า สถานีรถไฟฟ้า สนามบิน โรงยิม โรงเรียน โรงแรม หอประชุม โดยพัดลมยักษ์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ พัดลมยักษ์แบบตั้งพื้น พัดลมยักษ์ติดเพดาน และพัดลมยักษ์แบบตั้งเสา

พัดลมยักษ์

4. พัดลมถังกลม (AXIAL FAN)

       เป็นพัดลมระบายอากาศในที่อับ ใช้ในการระบายอากาศสถานที่ก่อสร้าง อุโมงค์ ใช้สำหรับเป่าลดอุณหภุมิของเครื่องจักร โดยพัดลมถังกลมสามารถต่อท่อเฟล็กซ์อ่อนเพื่อลำเลียงอากาศ ให้ปริมาณลมมากกว่าโบลเวอร์ แต่แรงดันน้อยกว่า มีเสียงดังกว่าโบลเวอร์ มีราคาถูก มีขนาดกระทัดรัด ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่ายกว่าโบลเวอร์ โดยการประยุกต์ใช้พัดลมถังกลม มีงดังนี้
       - ใช้สำหรับการดูดควัน
       - ใช้เพื่อระบายอากาศที่ผนัง หรือบริเวณที่มีความชื้น มีฝุ่น เช่น โรงงานปูนซีเมนต์
       - ใช้ในโรงงานกระดาษ
       - ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อน โดยสามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 300 องศาเซลเซียส

พัดลมถังกลมพดลมถังกลม

5. ท่อเฟล็กซ์ (FLEXIBLE DUCT HOSE)

       ท่อเฟล็กซ์ ท่อลมระบายอากาศที่สามารถดัดงอได้ มีทั้งแบบมาตรฐานและที่สามารถอยู่ตัวได้ หรือดัดคงรูป หรือที่เข้าใจได้ง่ายๆ ว่ามีทั้งแบบแข็งและแบบอ่อน ซึ่งท่อเฟล็กซ์ผลิตจากวัสดุหลายชนิด โดยท่อเฟล็กซ์สามารถต่อกับพัดลม ต่อกับเครื่องจักร เพื่อระบายอากาศ สำหรับท่อเฟล็กซ์เหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารส่วนมากเลือกติดตั้งท่อเฟล็กเพื่อระบายอากาศ ... อ่านเพิ่มเติม

6. โบลเวอร์ (Blower)

       เป็นพัดลมอุตสาหกรรมอีกชนิดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของอากาศที่บริสุทธิ์ การกำจัดกลิ่น อุณหภูมิความร้อน และช่วยหมุนเวียนอากาศที่เย็นสบายเข้ามาแทนที่ และที่สำคัญการทำงานของโบลเวอร์เป็นไปด้วยความเงียบ ไม่ส่งผลให้รบกวนสมาธิในการทำงาน
สำหรับการประยุกต์ใช้งานโบลเวอร์ มีดังนี้

โบลเวอร์โบลเวอร์


       - โบลเวอร์แบบแรงดันสูง เสียงเบา ทำงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างยาวนาน ติดตั้งง่าย ในส่วนของโครงสร้างและใบทำจากอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานลำเลียง ดูด ส่งสินค้า หรือเมล็ดพันธุ์ งานดูดลำเลียงชิ้นส่วนในงานตัดเย็บผ้า
       - โบลเวอร์แรงดันปานกลางค่อนข้างสูง เป็นพัดลมระบายอากาศต่อท่อส่งลมระยะไกล เหมาะสำหรับดูดระบายฝุ่น เป่าแห้ง โดยโครงสร้างทำจากอลูมิเนียม และเหล็ก เสียงเงียบ เหมาะสำหรับงานลำเลียง เป่าลมเข้าเตา อุณหภูมิใช้งาน 80 องศาเซลเซียส
       - โบลเวอร์ไฟเบอร์กลาส สำหรับดูดระบายอากาศ ไอกรด ด่าง สารเคมี มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน ใช้กับงานดูดระบายกลิ่น, ไอน้ำ, สารเคมีเข้มข้น ใบพัดและตัวเสื้อทำไฟเบอร์กลาส สามารถปรับหมุนทิศทางออกของปากด้านจ่ายของโบลเวอร์ได้ง่ายด้วยตนเอง
       - โบลเวอร์ขับสายพาน เหมาะสำหรับงานดูดระบายกลิ่นควัน ฝุ่นขี้เลื่อย ใช้ดูดระบายอากาศ ลำเลียงฝุ่น ผง ในอาคารและโรงงาน

7. ท่อดักท์ หรือท่อส่งลม

       คือท่อส่งลม (Duct) เป็นท่อที่ต่อออกมาจากพัดลมระบายอากาศในการติดตั้งสามารถใช้ท่อดักท์ได้หลายแบบ ดังนี้

ท่อดักท์


       - ท่อกลมตะเข็บข้าง เหมาะกับงานท่อดักท์ส่งลม ท่อดักส์ระบายอากาศ ท่อปล่อง
       - ท่อสไปรัล หรือ ท่อเกลียว มีทั้งแบบกลม และแบบรี เหมาะกับงานท่อดักท์ที่ต้องการความแข็งแรงสูง
       - ท่อเหลี่ยม เหมาะกับงานท่อดักท์ส่งลม ท่อดักระบายความร้อน
       - ท่อลมอ่อน (ท่อเฟล็กซ์) เหมาะกับงานท่อดักส์ส่งลม งานแอร์ ท่อลมอ่อน(ท่อเฟล็กซ์)นี้มีความยืดหยุ่นสูง
       - ท่อลมกึ่งแข็ง เป็นวัสดุอลูมิเนียมแข็ง สามารถดัด โค้ง งอได้
       ลักษณะการใช้งานท่อดักท์ หรือท่อส่งลม นั้นมีส่วนสำคัญในระบบมาก เนื่องจากเป็นตัวนำพาอากาศ ไปจ่ายในส่วนท่อต่างๆ ของตึก อาคาร โดยท่อดักส์สามารถควบคุมความเร็วและปริมาณอากาศได้ด้วย ในงานออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ต้องใช้ท่อลม (ท่อดักท์แอร์) ส่งลมไปยังส่วน ต่าง ๆ ของอาคาร
       - ท่อดักท์จ่ายลมเย็น (Supply Air Duct) เป็นท่อดักที่นำพาอากาศจากคอยล์เย็นไปจ่ายตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
       - ท่อดักท์ดึงลมกลับ (Return Air Duct) มีลักษณะภายนอกเหมือนกับท่อดักจ่ายลมเย็น เพียงแต่มีหน้าที่นำเอาอากาศที่ จ่ายออกไปด้วยท่อดักจ่ายลมเย็นที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศและมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น กลับมาที่คอยล์เย็นเพื่อแลก เปลี่ยนความร้อนที่ผิวของคอยล์เย็นและอุณหภูมิลดลงและส่งไปจ่ายในห้องด้วยท่อดักท์จ่ายลมเย็นอีกครั้ง
       - ท่อดักท์ระบายอากาศ (Exhaust Air Duct) ทำหน้าที่ระบายอากาศภายในอาคาร นำมาทิ้งภายนออกอาคาร
       - ท่อดักท์ลมเติมอากาศ (Fresh Air Duct) ทำหน้าที่เติมอากาศให้กับห้อง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ เมื่อมีการระบายอากาศไปนอกอาคารก็ต้องมีการเติมอากาศเข้าไป เพื่อให้เป็นการระบายอากาศที่ถูกต้องไม่ควรติดตั้ง ช่องดูดอากาศอยู่ใกล้กับช่องระบายอากาศ เพราะอาจดูดอากาศเสียที่เพิ่งปล่อยออกนอกอาคารเข้า

       จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ระบายอากาศในอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภท ซึ่งการเลือกติดตั้งอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และสถานที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี หากต้องการคำปรึกษาหรือกำลังมองหาอุปกรณ์ระบายอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม บริษัท ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบายอากาศในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง และฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก เรทโรงงาน พร้อมบริการและยินดีให้คำปรึกษา